Klassråd vecka 50

  • Fritids: Vi vill ha nya leksaker t ex bilar, spel, pyssel och bättre pennor. Det vore roligt med matematikböcker på fritids och så vill vi gärna leka dansstop.
  • Matsalen: Det är ibland väldigt lång kö till disken. Det vore roligt med en efterrätt ibland t ex frukt.
  • Raster: Vi vill gärna ha en lång linbana, nya fotbollsmål för de vi har idag är sönder. Det är också roligt när fröken är med och leker på rasterna. Vi vill ha stegar bredvid repen för en del kan inte komma upp. Kan vi få pallkragar för att odla i?
  • Klassrummet: Det vore bra med en matematikhörna där det är lite lugnare och kan kan man arbeta två och två. Vi behöver också bättre lim.
  • Rektor: Vi har en vacker rektor. Hennes kontor är stort så kanske att man kan få sitta där om man behöver lugn och ro. Det vore också kul om man fick komma bort till henne för att se hur hon har det.