Sammanfattning 2016-09-05

  • Mia Blomquist presenterade sig och berättade att hon är hos Skutan 2 på onsdagar, torsdagar och fredagar. Då kan vi arbeta i olika gruppkonstellationer och Mia har fokus på ämnena svenska och matematik.
  • På måndagsförmiddagar är Antonia som annars arbetar på fritids i klassen.
  • Det är viktigt att gå in på bloggen regelbundet då den ger en mycket bra inblick av elevernas skolvardag.
  • Tänk på att gå in på skola 24 och anmäla varje dag om ert barn är sjuka. Där kan ni också logga in för att läsa ert barns individuella utvecklingsplan.
  • Tänk på extra kläder, regnkläder och inneskor.
  • Det är bra om man kommer till skolan cirka 7.50. Då öppnas dörren till klassrummet. Om man har morgonfritids får man givetvis komma tidigare. Tänk också på att inte komma prick åtta för då börjar skoldagen.
  • Skoljoggen är den 21 september. Mer om denna dag kommer senare på bloggen.
  • Utvecklingssamtalen för Skutan 2 är vecka 39.
  • Klassens föräldrar kommer att delas upp i tre grupper. Det är grupp två som har ansvaret för årets skördefest men alla hjälper till att bidra. Mer information kommer inom kort av föräldragruppen. Grupp nummer tre har ansvar för en sommarfest.
  • Jag berättade också om hur en dag kan se ut för eleverna.