Sammanfattning 2017-08-30

Vi hade ett gemensamt föräldramöte för Skutan 3 och Segelbåten 3.

 Det blev en kort presentation av oss som arbetar med årskurs 3

Catharina, Lena och Åsa. Catharina kommer att vara hos oss tisdagar och onsdagar.

 Fritids berättade om Jollen.

Fritidspersonalen var inne och presenterade sig och berättade om sin verksamhet. Det finns inget morgonfritids på Jollen, har eleven morgonfritids så är det Skutan som eleven ska till. Morgonfritids äter frukost mellan 7.20-7.50 , under denna tiden finns det ingen personal på avdelningen. Personalen har därför önskemål att man lämnar barnen innan eller efter frukost.

Fritidspersonalen vill gärna (om det är möjligt) att man bestämmer dagen innan om man ska ska leka med någon, då det blir väldigt många telefonsamtal annars.

Varje dag i veckan finns det en punkt som är fast. Det kan vara skaparverkstad, spel eller  gå till lekplatsen i skogen.

Det finns bara en avdelning på Jollen, men vid upprop delar de in eleverna i två grupper sedan är det en enda stor grupp.

 Våra bloggar

Det är både informationsbloggar och en blogg där vi visar upp vår verksamhet. Man kan följa bloggen och får då ett mail så fort ett inlägg görs. Ett annat alternativ är att välja några gånger i veckan då ni går in på bloggen, förslagsvis på fredagar och i början av veckan.

 Allmänt

  • Vi hade en klasslista på mötet där ni kunde ändra uppgifter som inte stämde. Är det någon som inte var på mötet som vill ändra uppgifter, hör av er snarast via mail.
  • Om ni föräldrar bor på olika adresser och vill att det ska stå med på klasslistan så går det bra under förutsättning att det finns med i folkbokföringen.
  • Vi kan inte ha för många telefonnummer på listan, max två. Vid delad vårdnad där ni önskar två adresser så går det bra med tre telefonnummer.
  • Eleverna behöver ha regnkläder och stövlar i skolan, då vi är ute varje rast. Det behövs inga extra kläder för det är ont om utrymme i vår hall.
  • Vattenflaska är bra att ha i skolan,
  • även inneskor.

 Skola 24

Vid frånvaro ska ni ringa Skola 24 innan 7.45 aktuell dag. Viktigt att komma ihåg är att ni behöver ringa varje dag eleven är sjuk. Telefonnumret är: 0515-43 610. Ni kan även gå in genom hemsidan och appen.

Lgr 11

Lgr 11 är vår läroplan. Det är en förordning som utfärdats av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanen beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

I Lgr 11 står det ämne för ämne vad vi ska gå igenom och arbeta med och där finns även de kunskapskrav som eleverna ska uppnå efter år 3, 6 och 9.

 Läxor

  • Läsläxa i Pojken och Tigern
  • NOMP
  • Engelska glosor

Nationella prov 12 mars-18 maj ( vecka 11-20)

Under vårterminen i årskurs 3 kommer eleverna att göra nationella prov. De nationella proven får endast genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. För att proven ska komma in på ett så naturligt sätt som möjligt i undervisningen bestämmer skolan själv när under den fastställda provperioden som de olika delproven ska genomföras. Under denna period är det svårt för eleven att få ledigt.

Det görs ämnesprov i ämnena svenska och matematik.

Det finns gamla nationella prov som eleverna kan bekanta sig med inför provtillfället.

Delar av de nationella proven återanvänds och skyddas av provsekretess men vissa prov är frisläppta och finns på skolverkets hemsida. Dessa kan ni föräldrar ta del av.

Vikten av att läsa

Vi tittade på en film. Den hittar ni på den här sidan:

https://urskola.se/Produkter/196308-Orka-plugga-Varfor-ska-jag-lasa