Protokoll vecka 9

Elevråd 2017-03

 • Ordförande: Lena Lenberg-Björkqvist
 • Närvarande: Stella, Linnea, Marly, Filippa, Ken, Max, Elvira, Lucas, Milea, Abbe, Filippa, Gabriel

Segelbåten 1:

 • Vill ha en rutschkana på skolgården. ( Lena tar hand om denna punkt.)
 • Fest för F-3 (Segelbåten 1 fortsätter på klassrådet att diskutera vad för slags fest de vill ha.)

Skutan 1:

 • Kompisruta på skolgården om man känner sig ide. ( Filippa och Gabriel pratar med Fredrik.)
 • Fler leksaker ute lite allt möjligt. (Filippa och Gabriel pratar med Fredrik.)

Segelbåten 2:

 • En klocka i korridoren. ( Linnea och Marly diskuterar med rektorn.)
 • Skylt hos skolsyster när hon har mottagning. ( Linnea och Marly diskuterar med  skolsyster)

Skutan 2:

 • Gör skyltar för hundbajs.( Abbe och Stella säger till klassen att de gör skyltar)
 • Vi vill ha en hinderbana på skolgården. (Lena tar hand om denna punkt.)

Segelbåten 3:

 • Vi vill ha fiskpinnar till lunch och efterrätter på fritids på fredagar för att lyxa till det lite. ( Max och Elvira pratar med ansvarig i köket)
 • Ge gräset en chans t ex sätt upp band. (Max och Elvira diskuterar med Fredrik)

Skutan 3:

 • Klockor i omklädningsrummen. (Filippa och Ken diskuterar med Fredrik.)
 • Måla linjer vid fotbollsplanen. (Filippa och Ken diskuterar med Fredrik.)
 • Vi vill ha en klätterställning med nät (som en pyramid) (Lena tar hand om denna punkt.)
 • Drickfontän (Lena tar hand om denna punkt.)

Ta upp nästa gång:

 • Fotbollsturnering 1-3