Protokoll vecka 3

Elevråd 1-3 20/1 2016

Närvarande: Olivia, Adam, Valter, Filippa, Ceasar, Anna, Alvin, Enya, Ville, Nova och Hugo.

 • Karolina går igenom protokollet från förra elevrådet.
 • Segelbåten 2 undrar vad som gäller på fotbollsplanen? De vill gärna att den ska vara f-2. Skutan 3 berättar att de nu får vara med och spela på den ”stora” planen. Karolina väntar på svar från Elisabeth om vad som gäller.
 • Segelbåten 2 tycker att det är alldeles för hård potatis i matsalen och undrar ifall den går att koka lite längre?
 • Segelbåten 2 tycker att det är dålig variation på idrotten. Det är samma saker alldeles för mycket.
 • Segelbåten 2 önskar en linbana.
 • Skutan 2 önskar fler gungor och att det planteras nya blommor, buskar och träd vid muren.
 • Skutan 2 skulle vilja ha en önske-meny i matsalen.
 • Skutan 2 önskar draperi i omklädningsrummen när man duschar och de skulle vilja veta i förväg vilka omklädningsrum man ska ha när man byter om.
 • Segelbåten 1 önskar att vi alla börjar med 5 tysta minuter i matsalen för att minska ljudnivån.
 • Segelbåten 1 önskar en karusell på skolgården.
 • Segelbåten 1 tar upp att det fortfarande är många som sparkar på skor i korridoren så att de försvinner. Vi pratar om hur vi kan hjälpas åt och alla ska ta upp detta i klasserna.
 • Skutan 1 önskar fler och längre raster. De skulle även vilja att rektorn kommer ut och är med på rasten någon gång.
 • Skutan 1 vill också väldigt gärna ha disco i klassrummet.
 • Segelbåten 3 tar upp att många bryter mot reglerna om snöbollskastning på skolan. Vi pratar om vad som gäller och alla ska ta upp detta i klasserna.
 • Segelbåten 3 önskar en skohylla i trapphuset där 3orna går in. 4orna har en skogräns och i deras korridor är det så rent och fint. De tror att om de också har en skogräns så kommer de hålla bättre ordning på sina skor.
 • Segelbåten 3 vill även ha en fotbollscup på skoltid för 3-5. De vill även ha cuper i pingis, handboll och badminton.
 • Segelbåten 3 önskar också att skolan ska köpa in badmintonrack och bollar till att ha på rasterna.
 • Skutan 3 tar upp att det är orättvist när andra förstör det man byggt ute på rasterna. Vi pratar om att vara goda förebilder.
 • Skutan 3 önskar ha snöbollskastning på en speciell plats.
 • Skutan 3 berättar också att de ser hur vissa åker på isbacken mot 3-5 gården. De undrar varför de inte får åka? Karolina berättar vad som gäller och vilken backe vi får åka i. Vi tar upp detta i klasserna.
 • Skutan 3 önskar att det ska vara soppa oftare i matsalen.
 • Skutan 3 önskar även att de ska få vara med i tomtecupen (fotboll) som bara just nu gäller för 4-6.