Vecka 4

  1. Läsläxa till fredag: Träna på att läsa kapitel 16: ”Den övergivna gruvans hemlighet i läseboken.”
  2. NOMP-läxa till fredag
  3. Automatisera tabellerna 4 och 5.