Vecka 3

  1. Läsläxa till fredag:  Kapitel 15 i läseboken Pojken och Tigern. Läs en liten stund varje dag. Det är viktigt.
  2. Matematikläxa till fredag: Träna på multiplikationstabellerna 2 och 3 så att du automatiserat dem. Be mamma eller pappa förhöra dig. Kan du dessa två tabeller så tränar du istället på tabellerna 4 och 5. När man automatiserat tabellerna kan man dem ”som ett rinnande vatten”.  Du har också uppgifter på NOMP.