Vecka 6

Läsläxa till fredag:  Läs kapitel 12 i läseboken Resan till skatten. Tänk på att träna på att ha paus vid punkt och att läsa med inlevelse. När du tycker att du kan kapitlet så läser du i en skönlitterär bok.

NOMP-läxa fredag