Vecka 4

Läsläxa till fredag: Kapitel 10 i läseboken Resan till skatten. När du tycker att du läser texten med flyt fortsätter du att läsa i din skönlitterära bok.

NOMP-läxa till fredag