Vecka 3

Läsläxa till fredag: Kapitel 9 i läseboken Resan till skatten. Tänk på att läsa i en skönlitterär bok när du tycker att du kan texten i läseboken. Träna också på att läsa med inlevelse och med intonation.

NOMP-läxa till fredag