Vecka 22

  1. Läsläxa till fredag i våra skönlitterära böcker. Läs en stund varje dag. Det är viktigt för att få ett flyt i sin läsning och få upp läshastigheten.
  2. Skrivläxa till fredag: Det handlar om fotosyntesen. Tänk på att svara med hela meningar. Tänk på stor bokstav i början av meningen och punkt i slutet.
  3. NOMP-läxa till fredag