Vecka 21

  1. Läsläxa till onsdag: Läs i era skönlitterära böcker. Tänk på att läsa en liten stund varje dag. När du tycker att du kan läxan så läser du i en annan skönlitterär bok.
  2. NOMP-läxa till onsdag
  3. Skrivläxa till onsdag: En stencil som handlar om brand.