Vecka 18

1 Läsläxa i skönlitterära böcker:  En del grupper har fått nya skönlitterära böcker att läsa i.

2 Skrivläxa eller läsförståelseläxa: De elever som har fått en ny bok att läsa har en skrivläxa.

De andra har en läsförståelsetext att läsa och sedan svara på frågor. Tänk på att svara med hela meningar och skriva med en fin handstil. Glöm inte att göra en självrespons! En föräldrarespons är också bra.

3 NOMP