Vecka 10

NOMP-läxa till fredag

Läsläxa till fredag: Läs kapitel 15 i Resan till skatten. Träna gärna på intonation när du läser. Det är att ta en lätt paus vid punkt och att läsa med inlevelse. När du tycker att du kan läsa texten med flyt fortsätter du att läsa in din skönlitterära bok.