Vecka 50

Läsläxa till fredag: Läs sidorna 62-67 en liten stund varje dag för mamma eller pappa. Tänk på att läsa högt! När du tycker att du kan texten så läser du i din skönlitterära bok.

Skrivläxa till fredag: Frågor på texten. Tänk på att skriva med en fin handstil och att svara med hela meningar.

NOMP till fredag