Vecka 49

  1. Läsläxa till fredag: Läs sidorna 56-61 en liten stund varje dag. När du tycker att du kan detta läser du i din skönlitterära bok. Det är viktigt att du läser högt.
  2. Skrivläxa till fredag: Nu ska du bli detektiv. (stencil)
  3. NOMP-läxa till fredag