Vecka 43

Läsläxa i Resan till skatten till fredag: Sidorna 46-49. När man kan läsa dessa sidor är det väldigt viktigt att fortsätta att läsa i skönlitterära böcker.

Matmatikläxa till fredag: Stencil