Vecka 42

  1. Läsläxa nummer 1: Läs Resan till skatten sidorna: 42-45. När du tycker att du kan läsa dessa sidor bra med flyt så läser du i en skönlitterär bok.
  2. Läsläxa nummer 2: Du har idag fått med dig 2 kopior hem. Den ena är en berättelse som du själv har skrivit och på den andra är en instruktion som du ska göra.  Du behöver din berättelse när du följer instruktionen.