Allmänt

Huset på Alvägen

Den handlar om Emma och Larry som är kompisar och bor i samma hus. En dag försvinner Larrys hund Sulan. Emma och Larry börjar leta.

Läsläxa (fredag till fredag)

Varje vecka får eleverna en text som de ska läsa hemma till nästa vecka. Texten ska läsas många gånger för att en utveckling ska ske.

Tillsammans med läsläxan får eleverna med sig ett läsprotokoll som ska fyllas i. Den som lyssnat på läsläxan ska tillsammans med eleven utvärdera hur läsningen går och skriva en kommentar.

Läsläxan läses upp i skolan och en pedagog kommenterar hur det gått.

De elever som fått en gul lapp sitt lässchema ska träna de gula rutorna men får givetvis också träna texten under om de vill.