LPP – Läsa

Kunskapskrav

 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Centralt innehåll

 • Läsa och skrivaLässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Läsa och skrivaSambandet mellan ljud och bokstav.
 • Tala, lyssna och samtalaAtt lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Berättande texter och sakprosatexterBerättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Arbetssätt

 • Läseboken ”Huset på Alvägen”
 • Arbetsboken till ”Huset på Alvägen”
 • Ordbilder
 • Bokstavssånger
 • Rim och ramsor
 • Högläsning
 • Praktiskt arbeta med bokstäverna.
 • Lässtrategier
 • Samtal kring olika texter.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att klara de olika punkterna  kunskapskraven ovan med hjälp av ditt muntliga och skriftliga arbete.