Läsläxan

Det är viktigt med en bra start på läsinlärningen. Det ska vara roligt och meningsfullt att öppna läseboken. Barn lär sig läsa olika fort och på olika sätt. Några lär sig själva, andra behöver mera hjälp.

Uppmuntran och beröm stärker självförtroendet. Det ger lust att gå vidare och det gäller i alla inlärningssituationer. Både hemmet och skolan har viktiga roller när barn börjar läsa. Låt det bli en lugn och skön stund när ni läser läxan tillsammans. Begär inte att ditt barn ska kunna läsa allt i läxan. I början kanske det bara blir några av orden. Det räcker!

Titta på bilderna. Prata om vad ni ser där. Bilderna visar mycket av handlingen och vilka personer som är med. När ni samtalar använder ni säkert ord som finns med i texten. Det är lättare att läsa och förstå texten om ni har pratat om bilden innan.

Titta på texten. Börjar några ord med samma bokstav? Finns samma ord på flera ställen? Finns det några namn i texten? Att på detta sätt bekanta sig med orden underlättar också läsningen.

Tycker ditt barn att texten är svår kan du läsa den först. Om du pekar med fingret under raden i samma takt som du läser, följer barnet med och uppfattar orden. Ibland kan ni också läsa högt tillsammans och peka på samma sätt. Diskutera det ni har läst. Berätta för varandra vad ni tycker om texten.

Läs texten flera gånger under veckan, gärna 4 gånger eller mer. I den blå eller röda mappen ligger en läsjournal. I den skriver jag vilka sidor just ditt barn ska läsa under veckan. Där finns också plats för er föräldrar att skriva en liten kommentar om hur det har gått – vad som varit svårt och vad som varit lätt t.ex.