Läsläxa i skönlitterär bok – År 1

Information kring läs- och skrivläxan.

Nu är läseboken ”Huset på Alvägen” utläst och vi kommer resten av terminen att ha läsläxa i en skönlitterär bok. Dessutom kommer barnen att få en liten skrivläxa.

För att bli duktig på något krävs mycket träning. Att läsa minst en kvart varje dag tillsammans med sitt barn behövs för att lära sig läsa och för att  få upp sin läshastighet. Det finns inga genvägar.

Böcker kommer barnen att låna på biblioteket men det går givetvis bra med egen bok eller en bok man lånat på stadsbiblioteket.

Har ert barn kommit långt i sin läsutveckling kan hon/han träna på att att läsa med intonation eller att läsa med olika röster för olika karaktärer.

Ert barn kommer att få hem en läslogg tillsammans med en skrivbok. Läsloggen och skrivboken ska vara med till skolan varje torsdag för då får tittar jag igenom vad ert barn har läst och tittar igenom skrivläxan. De får då också en ny skrivläxa till nästa torsdag.

Med andra ord:

  • Läsläxa i en skönlitterär bok från torsdag till torsdag.
  • Skrivläxa från torsdag till torsdag
  • Läskortet från Akademibokhandeln ska ligga i plastfickan så kan ni fylla i den varje gång ert barn läst ut en bok.