LPP – Kartkunskap

Syfte

Arbete med geografi år 3

 • Du ska utveckla din kunskap om geografiska förhållanden och ett rumsligt medvetande.

Centralt innehåll

 • Kontinenter och världshavens lägen på jordgloben.
 • Namn och läge på världsdelarna samt länder och platser som är betydelsefulla för dig.

Kunskapskrav

 • Kunna använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp.
 • 
Kunna återge och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och platser som är betydelsefulla för dig.

Arbetssätt

 • Prata kartkunskap och jobba med kartboken.
 • Studera bilder / symboler, väderstreck
 • Läsa i So-boken
 • Film
 • Träna med hemsida/app (te.x Settera)
 • Studera kartor över världshaven, världsdelarna, Sverige, Halland och Varberg.

Redovisningssätt och Bedömning

 • Att skriftligt och / eller muntligt kunna peka ut var kontinenter och världshav ligger på en världskarta.
 • Rita ut Halland och Varberg på en karta över Sverige.
 • Namnge och rita ut väderstrecken på en karta.
 • Visa att du känner igen några karttecken.