LPP – Rymden

LPP Rymden

 Syfte
(Varför ska vi arbeta med det här)

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor.

Centralt innehåll

Året runt i naturen

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

 Berättelser om natur och naturvetenskap

 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Kunskapskrav

 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

The big five
(de fem viktigaste förmågorna)
Under arbetets gång kommer eleverna träna på:

Analysförmågan genom att beskriva orsaker och konsekvenser. Jämföra likheter och skillnader och att kunna föreslå lösningar.

Kommunikativa förmågan genom att samtala, diskutera och formulera egna meningar.

Metakognitiva förmågan genom att kunna pröva och ompröva och att kunna reflektera.

Förmågan om att hantera information genom att att kunna söka, samla och strukturera/sortera information.

Begreppslig förmåga genom att kunna förstå innebörden av olika begrepp. Att kunna relatera begreppen till varandra. Att kunna använda begreppen i olika eller nya sammanhang.

Så här arbetar vi

 • Vi kommer att se filmer
 • Vi kommer att läsa faktatexter om rymden och arbeta med frågor till texten.
 • Vi kommer att skriva faktatexter om rymden.
 • Diskussioner i helklass och i grupp.
 • Dokumentation av rymden med text, bild och andra uttrycksformer.

Bedömning

(Så här kommer dina kunskaper att bedömas)

 • Löpande observationer i klassrummet.
 • Enskilda arbeten och grupparbete
 • Egen dokumentation
 • Diskussioner
 • Dokumentation av rymden med text, bild och andra utrycksformer.
 • Exitticket