Lilla plus

Uppgifter i addition där summan är högst 10 kallar vi i skolan för ”Lilla plus”. (term + term = summa)

I början kan barnen med fördel ta hjälp av konkret material när de lär in uppgifterna.

Målet för åk 1 är att barnen ska automatisera alla uppgifter i ”Lilla plus” dvs att de ska kunna svaret på uppgifterna direkt utan att använda konkret material eller att ramsräkna i huvudet.

Det är nödvändigt att lära sig ”Lilla Plus” och ”Lilla Minus” i de lägre årskurserna eftersom denna kunskap utgör grunden till all addition och subtraktion, då den senare generaliseras i högre talområden. (Kan man 3+3 så kan man generalisera till 30+30, 300+300 osv.)

Att tänka på

I skolan har barnen lärt sig att ta det största talet först. Påminn ditt barn om ledordet: Ta störst först när ni övar på additionsuppgifter. Ex uppgiften 2 + 7 räknar man enklast ut om man istället tänker 7 + 2 dvs man räknar upp från 7 (8, 9) istället för från 2 (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Alla uppgifter kan tränas med enkla räknekort. Dessa har eleverna i en liten plastficka med deras namn på. Den kommer att ligga i deras plastficka och ska tränas på en liten stund varje dag.